POLITICA DE MEDIU a SC AGROMAR SRL

INTRODUCERE

Politica de mediu a SC AGROMAR SRL, denumită în continuare „Politica”, evidențiază valorile și principiile organizației si se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile companiei, atât în interiorul AGROMAR, cât și în raport cu partenerii ei de afaceri.

Ca parte a angajamentului AGROMAR SRL fata de angajati, comunitate si mediu inconjurator, ne asiguram in permanenta de conformarea cu cerintele legale aplicabile si standardele in vigoare la care AGROMAR SRL subscrie.

Prin aceasta politica ne angajam sa imbunatatim in mod continuu sistemele si programele de management al calitatii si mediului, atat prin raportare la activitatea proprie, cat si prin raportare la impactul altor activitati din intregul lant de comercializare, de la achizitie pana la livrarea produselor comercializate. Aceasta defineste abordarea noastra strategica privind gestionarea corespunzatoare a impactului angajatilor, furnizorilor, colaboratorilor si clientilor nostri asupra mediului inconjurator.

SCOPUL SI APLICABILITATEA POLITICII DE MEDIU

AGROMAR SRL a adoptat prezenta politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, proceselor, dimensiunilor si impactului asupra mediului si anume:          

  • Depozitari – cod caen 5210;
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma – cod caen 1091;
  • Comert cu ridicata al cerealelor ,semintelor si furajelor – cod caen 4621;
  • Comert cu amanuntul al altor bunuri ,in magazine specializate – cod caen 4778;
  • Transport rutier de marfuri ( cereale/nutreturi combinate ) –cod caen 4941;

… pentru a crea cadrul potrivit privind stabilirea si analiza obiectivelor generale si specifice de mediu si pentru a la implementarea in cel mai scurt timp a Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2015, sistem ce va avea ca scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane, astfel încât sa fie generat un nivel inalt de protectie a mediul inconjurator, prin stabilirea unor indicatori de performanta.

Politica de mediu a AGROMAR SRL, va fi parte integranta a Sistemul de Management de Mediu si reprezinta dovada privind angajamentul si implicarea deplina a companiei pentru atingerea obiectivelor stabilite. Politica se aplică tuturor structurilor operaționale ale companiei, activităților companiei, salariaților si părților care acționează pentru si în numele companiei, precum și pentru partenerii de afaceri ai organizației.

OBIECTIVELE POLITICII DE MEDIU

In mod concret, pentru indeplinirea angajamentului companiei referitor la preocuparea permanenta privind dezvoltarea sustenabila a activitatii sale si protectia mediului inconjurator, AGROMAR SRL, se angajeaza sa realizeze urmatoarele obiective principale ale politicii privind protectia mediului. Aceste obiective sunt asumate de managementul de varf al AGROMAR SRL:

1. Proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea activitatii din cadrul societatii, prin asigurarea conformarii cu legislatia nationala si internationala aplicabila, precum si cu cerintele Standardului SR EN ISO 14001:2015;

2. Utilizarea responsabila a resurselor naturale, energetice si de materii prime, prin consum rational;

3. Imbunatatirea continua a calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu;

4. Cresterea gradului de constientizare prin cultivarea in randul angajatilor, responsabilitatii si a unei atitudini de pozitive fata de mediul inconjurator;

5. Colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor prin operatori economici specializati;

6. Prevenirea generarii deseurilor prin optimizarea proceselor de achizitie, logistica, livrare;

7. Incheierea de parteneriate solide cu furnizori si clienti preocupati de performanta in domeniul protectiei mediului;

8. Implementarea unui sistem de management al deseurilor, respectiv al substantelor periculoase gestionate in cadrul AGROMAR SRL, in vederea diminuarii riscurilor asociate unei eventuale poluari accidentale.

Managementul AGROMAR SRL se angajeaza sa mentina si sa imbunatareasca performanta de mediu, prin monitorizarea continua a obiectivelor, pentru toate nivelurile si functiile relevante, printr-o cooperare etica, transparenta si deschisa, politica fiind comunicata in intreaga companie;

ANGAJAMENTE PRIVIND MEDIUL

Managementul de la cel mai inalt nivel al AGROMAR SRL , se angajeaza in:

➢ aducerea la indeplinire a obiectivelor de mediu propuse;

➢ realizarea masurilor de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii;

➢ respectarea conformitatii cu legislatia si alte cerinte aplicabile, in vigoare, pe care AGROMAR SRL le-a adoptat, alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si asigurarea unui mediu de lucru adecvat in scopul prevenirii poluarii si pentru instruirea intregului personal in tematica de mediu.

EDUCATIE ȘI CONSTIENTIZARE

Destinatarii prezentei Politici au obligația de a cunoaște și a se conforma cu prevederile acestui document legislatia de mediu în vigoare, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de mediu ce poate apărea în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor. AGROMAR SRL sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare. În acest sens, pentru partenerii de afaceri, prezenta Politica va fi publicată pentru o ușoară consultare pe pagina web a societății https://agromarbalotesti.ro.

În mediul intern, Politica va fi comunicată către toți angajații și va fi adăugată pe serverul companiei, întrun format relevant și accesibil.

Comunicarea și activitățile de training au scopul de a garanta familiarizarea cu legile și reglementările de mediu aplicabile, cu conținutul acestui document, precum și cu toate celelalte inițiative întreprinse cu privire la problematica de mediu.

Legislatia de mediu este accesibila pentru toti angajatii accesand pagina web a Ministerului Mediului a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului De asemenea, prezenta Politică va fi inclusă în programul general de conștientizare a salariaților cu privire la sistemul de management de mediu.

"*" indicates required fields

Formular de CONTACT

Acceptance*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere ofertă Sună-ne 0722394053 WhatsApp